Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

723

Pierwszego marca w Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, jest on poświęcony upamiętnieniu żołnierzy, którzy działali w antykomunistycznym i niepodległościowym podziemiu.

Tego dnia z inicjatywy dyrektora szkoły p. Marii Kołodziejskiej, uczestnicy białogardzkiego Hufca Pracy obejrzeli film poświęcony postaci jednego z najdzielniejszych spośród „Żołnierzy Wyklętych” – rotmistrza Witolda Pileckiego. Mając w pogardzie jego bohaterskie czyny, komunistyczne władze Polski Ludowej oskarżyły go i skazały na karę śmierci. Został stracony w 1948 roku, a miejsce jego pochówku nie jest znane do dzisiaj.

W hołdzie dla honorowej postawy rotmistrza Pileckiego oraz innych „Żołnierzy Wyklętych”, którzy przeciwstawiali się sowietyzacji Polski i jej podporządkowaniu ZSRR oraz walczyli ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i ich odpowiednikami w Polsce, uczestnicy białogardzkiego Hufca Pracy wzięli udział w uroczystościach zorganizowanych pod Pomnikiem Ofiar Totalitaryzmu w Parku Orła Białego w Białogardzie, gdzie delegacja Hufca Pracy złożyła kwiaty.