Nauczmy się ratować

535

3 października 2019 r., tuż przed Urzędem Miasta w Białogardzie, odbyło się szkolenie pierwszej pomocy w ramach realizacji projektu „Nauczmy się ratować – pierwsza pomoc w praktyce, zakup skrzynki do AED oraz szkolenie z pierwszej pomocy”.

Uczestnicy białogardzkiej grupy poszukiwawczo – ratunkowej WOPR zaprezentowali mieszkańcom naszego miasta, w tym także uczestnikom Ochotniczego Hufca Pracy, urządzenie AEG zakupione na rzecz miasta w ramach programu „Społecznik 2019 – 2021”.

Ratownicy medyczni w sposób profesjonalny przeprowadzili pokaz użycia defibrylatora oraz zapoznali wszystkich zgromadzonych z zasadami postępowania podczas ratowania ludzkiego życia. Okazało się, że defibrylator AED jest urządzeniem absolutnie bezpiecznym zarówno dla osoby poszkodowanej, jak i dla ratownika. Za pomocą poleceń głosowych oraz czytelnej grafiki przedstawiony jest przebieg akcji ratowniczej, a osoba udzielająca pomocy krok po kroku otrzymuje instrukcje jak ma postępować.

Wśród ratowników ochotniczo udzielających się w grupie poszukiwawczo – ratunkowej WOPR rozpoznaliśmy jednego z naszych absolwentów, który udzielił naszym uczestnikom dodatkowego instruktażu związanego z resuscytacją krążeniowo – oddechową.