Nowy rok szkolny, nowe idee i nowe priorytety w HP Świnoujście

805

W środę tj. 29 sierpnia br. kadra Hufca Pracy 16-14 spotkała się z przedstawicielami służb, podczas lokalnej akcji, w celu ustalenia działalności profilaktycznej.

Pani Iwona Mirosław, przedstawicielka Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Świnoujściu
ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, przekazała tematykę szeregu spotkań
z uczestnikami HP. Młodzież w minionym roku szkolnym 2017/2018 była bardzo zadowolona ze spotkania z wyżej wymienioną instytucją, a na nowy rok szkolny znacznie rozszerzono wachlarz możliwie pożądanych zagadnień godnych poruszenia.

Z kolei przedstawicielka Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu, Pani st. sierż. Agata Nurkiewicz, nakreśliła tematykę spotkań, które znacznie przybliżą młodzieży działania prawa w Polsce oraz bezpieczeństwa w każdym aspekcie życia.

Cieszymy się, że niniejsze instytucje są chętne do współpracy z nasza młodzieżą, wychodzą z inicjatywą i zarażają zaangażowaniem. Musi to oznaczać, że nie tylko kadra Hufca Pracy widzi w uczestnikach ogromny potencjał ale także sens jakichkolwiek działań.