O Alercie RCB w HP 16-8 Koszalin

298

W dniach 19-21 listopada 2019 r. wychowawcy Hufca Pracy w Koszalinie przeprowadzili z uczestnikami zajęcia edukacyjne dotyczące Alertu RCB.

Spotkanie rozpoczęto od zdefiniowania samego pojęcia  Alertu RCB, który jest  nowym systemem SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest wykorzystywany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych,  gdy występuje naprawdę duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze kraju.  Wychowawcy omówili ostatnie wydarzenia, kiedy każdy obywatel takie powiadomienie SMS otrzymał, czyli zagrożenie burzowe, podtopienia, obfite opady deszczu i wichury.

Zdobyta podczas zajęć wiedza teoretyczna  została wykorzystana  w ćwiczeniach praktycznych. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy i każda z nich miała za zadanie sformułować treść SMS‑a z ostrzeżeniem i zaleceniem, jak należy się zachować w sytuacji konkretnego zagrożenia.

Ćwiczenie pokazało, że młodzież z łatwością przyswoiła wiedzę, a ich sms-y mogłyby być wykorzystane jako materiały edukacyjne. Bezpieczeństwo ludzi musi zawsze być najważniejsze i wszyscy korzystajmy z możliwości  ostrzegania innych przez zagrożeniami.

Uczestnicy podczas zajęć