Obchody rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża

82

Październik to miesiąc, w którym obchodzimy rocznicę wyboru Karola Wojtyły na zwierzchnika Stolicy Piotrowej. a także rocznicę ustanowenia go patronem Ochotniczych Hufców Pracy.

W związku z powyższym uczestnicy Hufca Pracy w Szczecinku w tym dniu, wraz z kadrą, udała się pod pomnik św. Jana Pawła II, który znajduje się przy parafii  pw. św. Franciszka z Asyżu, by wspólnie uczcić Wielkiego Polaka. Przedstawiciele młodzieży naszego hufca w wielkim skupieniu i zadumie złożyli wiązankę pod pomnikiem i zapalili znicze.

Była to okazja, aby zatrzymać się na chwilę, rozejrzeć wokół siebie i powspominać naszego patrona. Podczas drogi pod pomnik młodzież wraz z opiekunami wspominała najciekawsze nauki głoszone przez naszego papieża. Zgodnie wszyscy stwierdzili, że życie św. Jana Pawła II to świadectwo bożej miłości do całej naszej ludzkości.

Mamy nadzieję, że poprzez czczenie takich dni młodzież ma możliwość przypomnieć sobie nauki papieża a głównie przesłania jakie kierował zawsze do młodych ludzi. Jesteśmy dumni, ze ktoś tak wielki jak Papież był naszym rodakiem, i z pewnością będziemy pielęgnować jego nauki i przekazywać przyszłym pokoleniom.