Ogólnopolskie Spotkanie Kapituły Samorządności Młodzieży OHP w Gdańsku

62

W dniach 22.09 – 24.09.2020 r. odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Kapituły Samorządności Młodzieży OHP połączone z uroczystymi obchodami 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” oraz 50-lecia wydarzeń Grudnia‘70. Województwo zachodniopomorskie reprezentowała uczestniczka Hufca Pracy 16-8 w  Koszalinie, a zarazem  przewodnicząca koszalińskiej Rady Młodzieży – Ola Worobiej.

Program spotkania Kapituły był bardzo  napięty, ale atrakcyjny. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Bazylice św. Brygidy, którą poprowadził Krajowy Duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka. Następnie odbyło się uroczyste spotkanie w Sali Akwen w dawnej siedzibie NSZZ „Solidarność”, gdzie w programie było  m.in.: wystąpienie Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta, Sekretarza Stanu w MRPiPS Stanisława Szweda, oraz Przewodniczącego ZR NSZZ „Solidarność” Krzysztofa Dośli. Następnie zostały złożone kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku oraz odbyło się zwiedzanie Sali BHP i historycznej Bramy nr 2.

Oprócz oficjalnej części organizatorzy zapewnili młodym samorządowcom moc atrakcji w postaci rejsu statkiem, zwiedzania pięknego Trójmiasta czy przejazdu kołem widokowym  AmberSky. Ponadto młodzież miała okazję uczestniczyć w warsztatach bursztynu, gdzie każdy mógł stworzyć biżuterię własnego projektu.

Trzydniowe spotkanie zakończyło się warsztatami samorządności pt. „Wolontariat się opłaca” oraz podsumowaniem ogólnopolskich działań Kapituły Młodzieży OHP.