Ojczyzna polszczyzna

728

W dniu 27 marca 2019 r. młodzież Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie Trzcińsku-Zdroju sprawdzała swoją wiedzę dotyczącą poprawnej polszczyzny. Zadaniem każdego uczestnika było przeanalizowanie trzydziestu czterech wyrażeń i zaznaczenie spośród nich  poprawnego. Nie było to zadanie łatwe. Gro osób błędnie zaznaczyło nazwę zbiornika do przenoszenia cieczy. W mowie potocznej większość naszych rodaków używa słowa „karnister”, które jest niepoprawne. Powinno być kanister. Podobna sytuacja jest ze słowem „wziąć”. W życiu codziennym często używa się formy niepoprawnej – wziąć. Na tym przykładzie widać, jak słowa ulegają zmianie i łatwo zostają na stałe w naszym słowniku.

Największą wiedzą wykazała się dwójka uczestników: Natalia Nowikowska i Filip Gabryluk. Po konkursie odbyła się dyskusja na temat poprawnej wymowy w języku polskim. Okazuje się, że nasza mowa ciągle ewoluuje. Powodem takiej sytuacji jest pojawianie się nowych technologii i wraz z nimi słów określających nowe rzeczy bądź czynności, które to słowa bardzo szybko zadomawiają się w slangu młodzieżowym.

Młodzież zauważyła również, iż w dobie szeroko pojmowanej wolności słowa, w przestrzeni publicznej oraz komunikacji międzyludzkiej występuje wiele wulgaryzmów, które mają niewiele wspólnego z pięknem poprawnej polszczyzny, a wręcz kaleczą nasz ojczysty język. Dzisiejsze zajęcia uzmysłowiły uczestnikom konieczność ciągłej dbałości o polską mowę.

Uczestnicy podczas konkursu ortograficznego