Operator wózka jezdniowego w Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczecinie

826

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczecinie w dniu 04.09.2018 r. rozpoczął się kolejny kurs zawodowy realizowany w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni zarówno w wiedzę teoretyczną jak i umiejętności praktyczne związane z obsługą wózków jezdniowych oraz z wymianą butli gazowych.

Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego młodzież otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN, a następnie przystąpi do egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego. Po pozytywnym jego zdaniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Zdobyte w ten sposób uprawnienia pozwolą młodym ludziom na dostęp do konkretnych ofert pracy, a co za tym idzie, również na podjęcie ciekawego zatrudnienia.

Uczestnicy przed rozpoczęciem zajęć.