OSiW OHP w Rowie Trzcińsku – Zdroju na VIII Targach Edukacyjnych w Dębnie

114
Pracownicy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie Trzcińsku – Zdroju byli przedstawicielami jednej z wielu szkół zaproszonych na coroczne Targi Edukacyjne, które odbyły się w dniu 26 kwietnia 2018 roku na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dębnie. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie. Otwarcie VIII Targów Edukacyjnych dokonała Pani Joanna Głogowska Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w ZWK OHP w Szczecinie.

Przybyłe szkoły, na przygotowanych przez siebie stoiskach reklamowały swoje oferty szkoleniowe na przyszły rok szkolny. Maria Kozłowska – pedagog z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie Trzcińsku – Zdroju wraz z wychowawcą Sylwestrem Żygadło zapoznawali zainteresowaną młodzież z korzyściami jakie daje uczestnictwo w Ochotniczych Hufcach Pracy. W ramach zajęć popołudniowych młodzież Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie Trzcińsku – Zdroju rozwiązywała testy dotyczące wiedzy na temat Unii Europejskiej. W ten sposób mogła sprawdzić swoje informacje na temat wspólnoty, do której należy Polska już od 1 maja 2004 roku. Cieszy fakt, że młodzież ma podstawową wiedzę o Unii Europejskiej: zna jej symbole oraz strukturę.