Pamiętamy o absolwentach – podnosimy kwalifikacje

122

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych absolwentów Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Barlinku, aktualnie biorą oni w kursie pn. „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego i wymianą butli gazowej”.  Uczestnicy szkolenia zarówno w sposób teoretyczny jak i praktyczny poznają zasady funkcjonowania hurtowni, magazynów oraz obsługi urządzeń transportowych. Młodzież uczęszcza na zajęcia regularnie a prowadzone szkolenie pomaga im podnosić kwalifikacje i stać się bardziej cenionymi pracownikami na rynku pracy.  Po ukończonym szkoleniu, otrzymaniu certyfikatów i zaświadczeń oraz uzyskaniu uprawnień z Urzędu Dozoru Technicznego młodzież, będzie mogła, przy wsparciu  doradcy zawodowego, pokierować swoją dalszą karierą,  a po konsultacji z pośrednikiem pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery  podjąć wymarzoną pracę.

Ochotnicze Hufce Pracy dla swoich uczestników i absolwentów organizują bezpłatne szkolenia, na których młodzież zdobywa kwalifikacje zawodowe zwiększające ich atrakcyjność jako potencjalnych kandydatów do pracy.

Cieszymy się, że przyczyniamy się  do rozwoju zawodowego naszych uczestników i zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach!