Park linowy – integracja w OSiW w Barlinku

95

W dniu 17.09.2020 r. młodzież oraz kadra z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Barlinku, w ramach zajęć integracyjnych, wzięła udział w wycieczce do Parku Linowego w Myśliborzu.

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwał instruktor, który zapoznał młodzież z regulaminem obiektu i zasadami poruszania się po linach. Otrzymali oni sprzęt asekuracyjny a następnie wybrali jedną z czterech tras o różnych stopniach trudności.

Wizyta w parku zapewniła uczestnikom niezapomniane wrażenia oraz trochę adrenaliny. Celem przedsięwzięcia był promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz integracja młodzieży.