Podróż za chlebem – byle z happy endem

516

Współczesny świat stwarza młodym ludziom wiele możliwości do kształcenia się oraz podejmowania zatrudnienia w różnych zakątkach świata. Zachłyśnięci szerokim wachlarzem możliwości, nie zawsze skupiają swoją uwagę na zagrożeniach jakie może nieść za sobą emigracja, nawet ta tymczasowa. Tym bardziej, że najczęściej debiutują w kwestii takich wyjazdów. Mimo, iż obecnie polski rynek pracy cechuje różnorodność ofert, zarówno pod względem branżowym jak i zarobkowym, młodzi ludzie decydując się na wyjazd za granicę łączą powody stricte zarobkowe z chęcią przeżycia jakiejś przygody, poznania innych kultur.

Statystyki wyraźnie wskazują, że wyjazdy z kraju nie mają tendencji spadkowej, wręcz przeciwnie. Mając powyższe na uwadze, zrodziła się chęć udzielenia fachowej wiedzy oraz podzielenia się namiastką własnych doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa. W ten sposób powstał projekt „ Specjalistyczna wiedza i jej wykorzystanie podstawą poszukiwania pracy na rynku pracy w Polsce i pozostałych państwach członkowskich sieci EURES – kontynuacja”. Pomysłodawczyniami oraz realizatorkami projektu są Doradca EURES z Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie oraz Specjalista ds. rozwoju zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery (MCK) w Koszalinie.

Zgodnie z założeniami projektu, jego odbiorcami są osoby młode, zainteresowane podjęciem pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jedne z konsultacji odbyły się w dniu 20.02.2019 r. w siedzibie MCK Koszalin. Miały one charakter informacyjny. Specjalista ds. rozwoju zawodowego omówił zagadnienia dotyczące podjęcia pracy. Między innymi poruszano kwestie dotyczące umów o pracę, praw i obowiązków pracowników i pracodawcy zgodnie z obowiązującymi aktualnie aktami prawnymi. Rozmowa z doradcą EURES odbyła się on-line.

Celem takich konsultacji jest zwiększenie świadomości występujących niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z podjęcia decyzji o zatrudnieniu poza granicami naszego kraju. Doradca omówił kwestie dotyczące przede wszystkim bezpieczeństwa i ostrożnego poruszania się po zagranicznym rynku pracy, legalnego zatrudnienia, jak również wskazał na występujące zjawisko jakim jest handel ludźmi.

W trakcie konsultacji uczestnik zachęcany jest do zapoznania się z ofertą OHP zamieszczoną na stronach internetowych (www.zachodniopomorska.ohp), jak również promowane jest Elektroniczne Centrum Aktywizacji Zawodowej Młodzieży (dokariery.pl). Miłym akcentem kończącym każde spotkanie jest rozdanie drobnych gadżetów i folderów informacyjnych na temat poszukiwania pracy w Polsce oraz pozostałych państwach członkowskich sieci EURES.