Podsumowanie Konkursu „Czas na grzybobranie”

173

W dniu 26 października 2020 r. rozstrzygnięto I Konkurs Fotograficznego pod hasłem „Czas na grzybobranie” zorganizowany przez 16-9 Hufiec Pracy w Szczecinku.

Celem konkursu było pokazanie piękna lasu i runa leśnego poprzez wykonanie przez uczestników fotografii grzyba (grzybów) w ich naturalnym środowisku, kształtowanie postawy szacunku do przyrody i odpowiedzialności za jej stan oraz wzbudzenie zainteresowania młodzieży bogactwem przyrody, upowszechnianie wiedzy o grzybach jadalnych i trujących i bezpiecznego korzystania z zasobów naturalnych, a także zachęcenie młodych do aktywności w naturalnym środowisku.

Adresatami konkursu byli uczestnicy 16-9 Hufca Pracy w Szczecinku. Wyboru najciekawszych fotografii dokonała komisja konkursowa powołana przez organizatora. W tegorocznym konkursie zwycięzcami został osoby, których zdjęcia oceniono jako najciekawsze. Nagrody otrzymali: Maja Piniawska za zajęcie I miejsca, Bożena Buc za II, a Klaudia Bujnowska za III miejsce. Gratulujemy!