Poduszki dla seniorów z Wałcza

62

Okres świąt Bożego Narodzenia dla większości z nas to magiczny czas. To czas obdarowywania uśmiechem i wspierania potrzebujących. Szczególnie w okresie świątecznym musimy pamiętać o drugim człowieku. Nie każdy ma kochającą rodzinę, dom i zdrowie.

Właśnie z tego powodu, uczestnicy Hufca Pracy 16-6 w Wałczu przyłączyli się do zbiórki organizowanej przez fundację ZWA Aktywni z Wałcza oraz podjęli inicjatywę, by uszyć poduszki dla seniorów i osób bezdomnych z Domu Pomocy Społecznej w Wałczu. Dowodzenie w tym przedsięwzięciu przejęła nasza uczestniczka kształcąca się w zawodzie krawcowej, która umiejętnie rozdzieliła zadania na grupę naszych wolontariuszy i mogła zająć się tylko zszywaniem poduszek. Część osób pracowała także w domach, głównie przy wypełnianiu poduszek.

W dniu 14 grudnia 2020 r. poprzez organizację, mogliśmy okazję przekazać nasze prezenty. Łącznie zostało uszytych oraz przekazanych 21 poduszek ze świątecznym wzorem, wypełnionych antyalergicznym wsadem. Ponadto, pan Roman Wiśniewski, który jest założycielem fundacji opowiedział nam co nie co o swoich działaniach na rzecz osób potrzebujących z lokalnego środowiska oraz udzielił edukacyjnych porad, które zmotywowały młodzież do dalszych działań charytatywnych.

Zapoznawanie młodzieży z ideą akcji dobroczynnych niesie za sobą wymierne efekty. Pamiętajmy, że pomagając innym, pomagamy również sobie.