Poloneza czas zacząć…

104

100-lecie odzyskania Niepodległości jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski.

Z tej okazji w HP 16-8 zaplanowano wiele przedsięwzięć upamiętniających tą ważną chwilę. Jednym z nich był udział uczestników koszalińskiego hufca w wielkim wydarzeniu na Rynku Staromiejskim w Koszalinie.

W dniu 8 października 2018 r. 100 par z koszalińskich szkół odtańczyło Poloneza, tradycyjny polski taniec, do muzyki Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz” Andrzeja Wajdy. W ten sposób młodzież upamiętniła 100 lat Niepodległości Polski.

Taniec, słowami  „Poloneza czas zacząć” rozpoczął Prezydent Miasta Piotr Jedliński, a wydarzeniu przyglądało się setki koszalinian. Wykonanie poprzedzone było wielomiesięcznymi treningami pod okiem instruktorów tańca, co spowodowało, że całość była przygotowana perfekcyjnie.

Młodym ludziom nie przeszkodziło nawet to, że po paru minutach z przyczyn technicznych wyłączyła się muzyka. Muzyka grała w ich sercach , a Poloneza dokończyli przy głośnym aplauzie licznie zgromadzonych mieszkańców Koszalina.

Doniosłość wydarzenia przepełniła dumą zarówno tancerzy, jak i widzów. Przez tych kilka pięknych chwil wszyscy byli zjednoczeni i dumni, że są Polakami.

Takie przedsięwzięcia są niezwykle ważne, gdyż nie tylko upamiętniają historyczne wydarzenia, ale łączą i jednoczą pokolenia, wzbudzając patriotyczne uczucia.