Pomaganie przez ofiarowanie

727

Od 10 lat obchodzony jest Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej powołany przez Organizacje Narodów Zjednoczonych. Jego ideą jest promowanie wysiłków na rzecz zmniejszania ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezrobocia. W odpowiedzi na nierówność społeczną Hufiec Pracy 16-5 już drugi rok z rzędu wspiera szczecińską Jadłodzielnię i zwiększa tym samym świadomość młodzieży dotyczącą rozważnego gospodarowania żywnością.

W wielu domach jedzenie kupowane jest nieracjonalnie, w za dużych ilościach. Idea pomocy na rzecz najuboższych pojawiła się z inicjatywy naszej koleżanki z Klubu Aktywnych, która natknęła się na artykuł dotyczący ruchu społecznego o nazwie Jadłodzielnia w szczecińskiej prasie. Do akcji chętnie przyłączają się również rodzice wychowanków i znajomi ze środowiska lokalnego. Gromadzone artykuły składamy w dwóch punktach działających na terenie naszego miasta. Wszystkich łączy jeden cel: zebrać jak najwięcej darów – głównie produktów spożywczych, odzież, zabawki i książki zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Niewykorzystywanie żywności jest zjawiskiem, które w kontekście panującego na świecie głodu świadczy o lekkomyślnej postawie względem zasobów naszej planety.  Idea foodsharingu przywędrowała do Szczecina z Niemiec. Zdaniem wychowanków naszej jednostki zaangażowanych w akcję dzielenie daje uczucie satysfakcji. Bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi to nauka człowieczeństwa, bez oczekiwania na policzalne korzyści sprawia, że czujemy się lepsi, nadaje życiu głębszy sens.

Tego jako wychowawcy chcemy nauczyć młodych, których można nazwać wolontariuszami. W dzisiejszych czasach pomaganie jest modne, kiedyś było oczywiste. Za działania na rzecz polepszania  szans najuboższych mieszkańców naszego miasta Stowarzyszenie wystosowało podziękowania dla kadry hufca oraz jej podopiecznych.