Pomoc Braciom Mniejszym w Szczecinie

555

Uczestnicy Hufca Pracy 16-5 w Szczecinie, w dniach 13-23.01.2020 r. przeprowadzili zbiórkę karmy dla podopiecznych szczecińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Młodzież z wielkim zaangażowaniem włączyła się w akcję.

Zebrano kilka kilogramów karmy suchej oraz mokrej. Zgromadzone dary w dniu 24.01.2020 r. przekazano bezpośrednio do TOZ. Przy okazji wizyty w oddziale, uczestnicy mogli bliżej zapoznać się z prowadzoną przez organizację działalnością. Pracownik TOZ opowiedział o zgłoszeniach na temat niewłaściwego traktowania zwierząt oraz interwencjach z tym związanych, pracy przychodni weterynaryjnej, sterylizacji wolnożyjących kotów.

Młodzież zadawała pytania dotyczące form, w jakich można pomagać Towarzystwu, chcąc zaplanować kolejne działania. Pracownik poinformował, że można wspomóc działalność organizacji poprzez przekazanie 1% podatku, przekazywanie darowizn, różnego rodzaju zbiórki oraz działalność wolontariuszy. Spotkanie zakończyło się wręczeniem pamiątkowego podziękowania za bezinteresowną pomoc.