Porządkowanie miejsc pamięci

119

W dniach 27-30.10.2020 r., jak co roku, uczestnicy z jednostek wychowawczych Zachodniopomorskiej WK podjęła się porządkowania grobów i miejsc pamięci.

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Barlinku odwiedziła lokalny cmentarz. Uczestnicy z zaangażowaniem i powagą uporządkowali zaniedbane groby. Grupa zaplanowała sprzątanie około sześciu, najbardziej zaniedbanych miejsc, ale na miejscu okazało się, że pracy i chęci do niej jest o wiele więcej. Po zakończeniu prac porządkowych młodzież zapaliła znicze na znak pamięci oraz odmówiła modlitwę za dusze wszystkich tych, o których nikt nie pamięta lub ich tożsamość jest nieznana.

Uczestnicy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Stargardzie odwiedzili Międzynarodowy Cmentarz Wojenny. Posprzątali liście wokół pomników pamięci żołnierzy z pierwszej wojny światowej. Młodzi ludzie zauważyli, że są tam groby z obu wojen światowych i pochowano tam żołnierzy różnych narodowości.

Uczestnicy Hufca Pracy 16-5 w Szczecinie odwiedzili największy w Polsce i trzeci w Europie Cmentarz Centralny w Szczecinie. Podopieczni zapalili białe i czerwone znicze przy grobach bezimiennych żołnierzy poległych podczas II wojny światowej.

Młodzież szczecineckiego hufca zapaliła znicze pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza oraz Pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej. Następnie w ciszy i zadumie uczestniczki zatrzymywały się kolejno przy opuszczonych grobach i stawiały zapalone znicze. W drodze z cmentarza wraz z opiekunami dzieliły się swoimi przemyśleniami na temat święta zmarłych i wspominały swoich bliskich zwłaszcza babcie i dziadków, których już nie ma wśród nas.

Inicjowanie takiego rodzaju przedsięwzięć daje młodzieży nie tylko satysfakcję z wykonanej pracy, ale także wzbudza u młodych ludzi refleksję nad przemijaniem i upływającym czasem.