Poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w Wałczu

562

Poezja, malarstwo oraz fotografia wzrusza, zachwyca, poucza, jest natchnieniem wyobraźni i wrażliwości autora. Właśnie taka twórczość jest są zawarta w tomiku „Prawda, dobro i piękno”, który jest efektem realizacji projektu pt. „Plener artystyczny – Piękno w duszy artysty” dofinansowanego w ramach programu Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski oraz podsumowaniem XXI cyklu Dni Kultury Chrześcijańskiej.

W dniu 09.01.2020  r. uczestnicy Hufca Pracy 16-6 spotkali się w parafii Św. Mikołaja w Wałczu z proboszczem ks. Antonim Badurą, Starostą Wałeckim Bogdanem Wankiewiczem i Prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Alicją Kuczkowską. Spotkanie poświęcone było oficjalnemu wręczeniu ilustrowanego tomiku poezji, który zawierał fotografie oraz prace plastyczne. Publikacja jest rodzajem uroczystego podsumowania twórczej pracy kilkudziesięciu osób, w tym: uczniów, poetów i malarzy z powiatu wałeckiego. Zostały w nim umieszczone zdjęcia wykonane przez uczestniczki hufca należące do koła fotograficznego „CHWILA”, natomiast wychowawca Natalia Mochort współpracowała i pomagała w przygotowaniu tomiku.

Jest to dla nas bardzo ważne wyróżnienie. Zdjęcia, które są zawarte w publikacji przedstawiają piękno Ziemi Wałeckiej, uczucia, wartości emocjonalne ukierunkowane na odbiorcę, wrażliwość na fotografie. Takie zaangażowanie w życie kulturalne miasta i chęć dzielenia się swoim talentem z innymi motywuje fotografujących do dalszego rozwoju.