Poznanie EURES’u drogą do sukcesu!

106

W dniu 2 października 2018 roku kadra Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Koszalinie, zorganizowała w ramach promocji jednostki, spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie.

Pierwszą część spotkania poprowadziła pani Ewelina Kosowska-Pachura – pośrednik pracy, asystent EURES, która przekazała podstawowe informacje z zakresu sieci EURES, dotyczące poszukiwania ofert pracy, bezpiecznego poruszania się po rynku pracy w Polsce i za granicą. Wskazała, gdzie należy szukać zagranicznych i krajowych ofert pracy EURES. Uczestnicy obejrzeli film instruktażowy przestrzegający przed nieuczciwymi pracodawcami. Wiedza ta pozwoli im w przyszłości uniknąć niewłaściwych wyborów i rozczarowań przy podejmowaniu pracy.

Specjalista ds. rozwoju zawodowego przedstawiła ofertę kursów organizowanych bezpłatnie w Młodzieżowym Centrum Kariery. Doradczynie zawodowe Młodzieżowego Centrum Kariery i Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przeprowadziły diagnozę predyspozycji zawodowych uczestników. Zachęciły młodzież do dalszej współpracy w ramach planowania przyszłości edukacyjnej oraz zawodowej.

Młodzież w wywiadzie radiowym – Radio Eska – pozytywnie oceniła spotkanie z pracownikami Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

Doradca zawodowy MCIZ Koszalin w trakcie zajęć.