Poznawanie własnego potencjału. Bilans mocnych i słabych stron.

356

2 i 3 października 2019 roku młodzież z klasy siódmej i ósmej Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Łobzie, uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez doradcę zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery, które dotyczyły poznawania własnego potencjału.

Magdalena Śniadecka wprowadziła wszystkich w ogólną tematykę spotkania, przybliżając uczestnikom definicję poczucia własnej wartości i pojęć wiążących się z tematem. Osoby uczestniczące w warsztatach miały możliwość dokonania samooceny oraz określenia swoich mocnych i słabych stron. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w zajęciach, których celem było określenie pozytywnych cech charakteru, zainteresowań, umiejętności oraz uzdolnień.

W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się jakie jest znaczenie samopoznania oraz dążenia do uzyskania adekwatnej samooceny. Młode osoby poznając swoją wartość mogą zgodnie z własnymi możliwościami zaplanować dalszą ścieżkę edukacyjno-zawodową.

uczestnicy OSiW OHP w Łobzie podczas zajęć