Praktyczna nauka zawodu u pracodawców zewnętrznych w Barlinku

118

Od 01.09.2020 r., z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego, młodzież Branżowej Szkoły I Stopnia, uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Barlinku odbywający przyuczenie zawodowe w kl. VII i VIII mają możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu w lokalnych przedsiębiorstwach.

Dużą popularnością wśród uczestników cieszą się zawody takie jak sprzedawca czy mechanik pojazdów samochodowych. Zgodnie z określonym przez szkołę planem zajęć praktycznych młodzież uczy się sztuki wykonywania zawodu pod czujnym okiem swoich opiekunów-instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Barlinku, pośrednik pracy i doradca zawodowy nawiązują współpracę z pracodawcami i pośredniczą w zawieraniu umów. Serdecznie zapraszamy do współpracy mając na uwadze dobro młodego człowieka, który po skończonej edukacji będzie mógł przygotowany wejść na rynek pracy.