Prawo jazdy kat. B przepustką do mobilności na rynku pracy

195

W Hufcu Pracy w Szczecinie dobiega końca kurs prawa jazdy kategorii B, zorganizowany w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Kursanci po zdaniu egzaminu wewnętrznego teoretycznego zostali dopuszczeni do jazd praktycznych na placu manewrowym, w miejskim ruchu drogowym i poza miastem.

Uczestnicy spędzili już za kierownicą samochodu osobowego prawie 30 godzin, dzięki czemu wkrótce przystąpią do egzaminu wewnętrznego praktycznego. Jego pozytywne ukończenie umożliwia złożenie dokumentów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i oczekiwanie na egzamin państwowy. Uzyskanie prawo jazdy kat. B jest cennym elementem podnoszącym wartość na rynku pracy. Prawo jazdy w wielu zawodach pozwala zwiększyć swoją mobilność i możliwość podejmowania większej ilości zleceń.