Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” w CEiPM Koszalin

711

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Dnia 03.07.2019 r. w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Koszalinie zakończył się cykl zajęć grupowych z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” realizowanego na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Udział w czterdziestogodzinnych zajęciach zapewni uczestnikom między innymi możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności w zakresie poszukiwania pracy.

Tematyka grupowych zajęć z doradztwa zawodowego obejmowała zagadnienia z zakresu rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poznania instytucji instrumentów i usług rynku pracy oraz możliwości na lokalnym rynku pracy. Problematyka zajęć, dzięki zastosowaniu aktywnych metod nauczania, przekazywana była w sposób ułatwiający jej zrozumienie i zapamiętanie. Zajęcia miały charakter praktyczny, młodzież uczestnicząc w ćwiczeniach rozwiązywała problemy z jakimi może spotkać się podczas poszukiwania pracy. Warsztaty wzbogacono o narzędzia multimedialne.

Głównym ich celem było przygotowanie uczestników projektu do aktywnego poszukiwania pracy, rozmowy kwalifikacyjnej oraz samej pracy. Uczestnicy wykazali dużą twórczość, otwartość na proponowane działania, nowe znajomości, wyzwania, dzięki czemu poszerzają perspektywy, zwiększając tym samym szansę na samorealizację i spełnienie zawodowe. Przygotowane dokumenty aplikacyjne, starannie przemyślane, wskazujące na zainteresowanie kandydata danym stanowiskiem, będą atutem przy staraniu się o wymarzoną pracę.Przed uczestnikami projektu otwierają się nowe możliwości, wystarczy jeszcze zdobyć kwalifikacje zawodowe, a za moment rozpocząć doświadczenie zawodowe na stażu.