Promocja działalności MCK w Łobzie

990

5 września 2018 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie odbyło się spotkanie promocyjno – informacyjne dotyczące działalności MCK. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas VII i VIII oraz III Gimnazjum dla Dorosłych – wszyscy ze Środowiskowego Hufca Pracy.

Doradca zawodowy przybliżył zebranej młodzieży zasady działalności Młodzieżowego Centrum Kariery i omówił tematykę jaka będzie poruszana podczas warsztatów grupowych oraz porad indywidualnych. W trakcie pierwszego spotkania wspólnie ustalono podstawowe zasady właściwego zachowania na zajęciach, dotyczące wzajemnego szacunku i kultury słowa. Miła atmosfera na zajęciach będzie sprzyjała właściwemu przebiegowi zajęć.

Od prawej: Magdalena Śniadecka – doradca zawodowy z MCK OHP w Łobzie z uczestnikami ŚHP OHP w Łobzie.