Promocja zdrowego stylu życia na przestrzeni 100 lat

101

Dnia 10 października 2018 r. uczestnicy hufca pracy 16-5 wzięli udział w festynie informacyjno-edukacyjnym z zakresu promocji zdrowego stylu życia, zorganizowanym przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Impreza odbyła się na Placu Solidarności 1 przy Muzeum Narodowym PRZEŁOMY i była ściśle związana z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.Jej hasłem przewodnim był slogan: „Promocja zdrowego stylu życia na przestrzeni 100 lat”.

W trakcie festynu uczestnicy hufca zobaczyli profesjonalny pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz dowiedzieli się o zasadach obowiązującym przy poborze krwi.

Jednym z punktów programu był konkurs wiedzy historycznej opierającym się na wystawie towarzyszącej festynowi ukazującej historię stuletniej działalności Polskiego Czerwonego Krzyża na ziemiach Pomorza Zachodniego pod nazwą „Historia znana i niezapomniana na przestrzeni stu lat”.

Młodzież wykazywała duże zainteresowanie tematyką imprezy, uświadomiła sobie ważną rolę PCK w ratowaniu życia ludności. Dowiedziała się jakie warunki należy spełnić, aby zostać dawcą krwi i wolontariuszem PCK oraz usystematyzowała swoją wiedzę historyczną.

Uczestnicy Hufca Pracy 16-5 w trakcie festynu