Przyszłość zawodowa absolwentów Hufca Pracy w Koszalinie

84

W dniu 26 czerwca 2020 r. pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie spotkali się z tegorocznymi absolwentami Hufca Pracy 16-8. Mimo tego, że ich uczestnictwo w hufcu właśnie się kończy, to dzięki programowi wsparcia rozwoju zawodowego uczestników i absolwentów OHP mogą oni nadal liczyć na wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy czy specjalisty ds. rozwoju zawodowego.

Młodzieży przedstawiono ofertę CEiPM, która umożliwia uzupełnienie lub zdobycie nowych kwalifikacji czy umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy. Pośrednicy pracy dysponują ofertami pracy dla absolwentów, którzy pod okiem doradcy zawodowego będą mogli uaktualnić swoje CV.

Kończąc kolejny etap edukacji, mając rozpoznany potencjał zawodowy, uczestnicy bazują na umiejętnościach zawodowych zdobytych podczas przygotowania zawodowego. Zdecydowana większość grupy myśli o podjęciu pracy, a część zamierza kontynuować edukację. Liczymy, że rozpoczęcie doświadczenia zawodowego w satysfakcjonującej pracy będzie dla nich spełnieniem stawianych wcześniej celów.