Realizacja stażu w Łobzie – pracownik administracyjno-biurowy

162

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Łobzie trwa realizacja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Ostatnim etapem wsparcia w ramach projektu jest odbycie 3-miesięcznych staży zawodowych.

Od 25 czerwca 2018 r. 3 osoby rozpoczęły staże zawodowe w charakterze pracowników administracyjno – biurowych.

Staże w Łobzie odbywają się zgodnie z przygotowanym programem stażu zawierającym opis zadań, jakie będą wykonywane. Stażyści podjęli staż we wskazanym terminie i miejscu. Sumiennie i starannie wykonują czynności i zadania objęte programem stażu. Stosują się do poleceń Pracodawcy i Opiekuna. Wszyscy mają zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki odbywania.

Spotkanie w miejscu pracy – 14 sierpnia 2018 r., było doskonałą okazją do bezpośredniej rozmowy oraz sprawdzenia warunków w jakich wykonywany jest staż.