Rekreacja z Nordic Walking w Barlinku

451

W dniu 28 stycznia 2020 r. ośmioosobowa grupa uczestników z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku, pod opieką wychowawcy, wzięła udział w zajęciach Nordic Walking.

Po krótkim instruktażu, doborze sprzętu i obowiązkowej rozgrzewce, grupa młodzieży przeszła 10-kilometrowym szlakiem turystycznym wzdłuż Jeziora Barlineckiego. Uczestnicy zachwycali się pięknem przyrody, walorami krajobrazowymi oraz urokiem naszego jeziora. Młodzież poznała historię jednego z najważniejszych barlineckich zabytków „Pałacu Cebulowego”.

Celem zajęć jest propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Ruch na świeżym powietrzu wpływa na zdrowie, a obcowanie z lokalnymi zabytkami na poszerzenie wiedzy o historii regionu.

Uczestniczki podczas zajęć Nordic Walking