Rekrutacja do Hufca Pracy w Koszalinie

242

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Koszalinie trwa rekrutacja uczestników do Hufca Pracy w Koszalinie na nowy rok szkolny. Młodzież ma możliwość uzupełnienia wykształcenia i zdobycia praktycznych umiejętności w VII i VIII klasie szkoły podstawowej z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy oraz w szkole branżowej I stopnia z nauką zawodu.

Uczestnicy Hufca przez cały okres pobytu w jednostce mogą liczyć na wsparcie wychowawców, brać udział w konkursach i innych przedsięwzięciach kulturalnych i sportowych oraz rozwijać swoje zainteresowania.

Dla młodzieży przygotowana jest ścieżka rozwoju zawodowego uwzględniająca dynamiczne zmiany na rynku pracy. Osoby potrzebujące wsparcia w podjęciu decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej mają możliwość spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy. Ponadto dla pełnoletnich uczestników przygotowana jest oferta bezpłatnych kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Zapraszamy osoby w wieku 15-18 lat, myślące o zdobyciu zawodu, do skorzystania z naszej oferty.