Rekrutujemy do Ochotniczych Hufców Pracy

145

Zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi Ochotniczych Hufców Pracy. W naszych jednostkach na terenie województwa zachodniopomorskiego trwa akcja rekrutacyjna – mamy jeszcze wolne miejsca.

W hufcach pracy proponujemy uczestnictwo w formie dochodzącej, natomiast w ośrodkach szkolenia i wychowania w stacjonarnej, z bezpłatnym zakwaterowaniem w internacie oraz całodziennym wyżywieniem. Nasza wykwalifikowana kadra już od pierwszego spotkania wspiera kandydatów, począwszy od pomocy w wypełnianiu dokumentów niezbędnych do zapisu do szkoły, poprzez pomoc w doborze kierunku kształcenia, a także zawarciu umowy w celu przygotowania zawodowego.

Z nami nie będziesz się nudził, poza kształceniem i nauką zawodu będziesz miał możliwość udziału w projektach europejskich, wymianach międzynarodowych, dodatkowych kursach zawodowych, a w czasie wolnym będziesz rozwijał swoje zainteresowania  poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych, turystycznych i kulturalnych.