Rola kształcenia w procesie wyboru drogi zawodowej

728

Dnia 21.11.2018 r. hufiec pracy w Szczecinie zorganizował dla swoich uczestników zajęcia grupowe z doradczynią zawodową Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej Panią Anetą Janiszyn. Dla niektórych wychowanków był to pierwszy kontakt ze specjalistą w zakresie udzielania porad zawodowych, natomiast nowo zrekrutowana młodzież miała już przyjemność uczestniczyć w indywidualnych rozmowach z Panią Anetą, która pomogła im w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru zawodu, w którym obecnie odbywają przyuczenie. Są to pierwsze zajęcia grupowe z zaplanowanego w bieżącym roku szkolnym cyklu zajęć z aktywizacji zawodowej dla uczestników hufca pracy, obejmującego łącznie 16 godzin warsztatów. Odbiorcami zajęć byli uczniowie trzeciej klasy gimnazjum oraz siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej z przyuczeniem do zawodu fryzjer, kucharz oraz mechanik samochodowy.

Zajęcia odbyły się w Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Szczecinie i dotyczyły tematyki związanej z wyborem szkoły. Uczniowie zapoznali się z systemem edukacji w Polsce i możliwościach kształcenia po ukończeniu gimnazjum i szkoły podstawowej. Istotnym celem zajęć było uświadomienie uczniom, że przy wyborze dalszego kierunku kształcenia niezbędna jest samowiedza, znajomość swoich mocnych i słabych stronach, uzmysłowienie sobie swoich pozytywnych cech. W dalszym cyklu spotkań poruszona zostanie tematyka związana z prawem pracy, konstruowaniem dokumentów aplikacyjnych, rozmową z pracodawcą i elementami autoprezentacji. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zadawali pytania i chętnie włączali się do dyskusji na temat planowania swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Dodatkowym punktem spotkania była rozmowa z pośrednikiem pracy – Krzysztofem Świerczem. Uczestnicy mogli poznać aktualne oferty pracy, upowszechniane przez Młodzieżowe Biuro Pracy w Szczecinie, jak i podstawowe kryteria, które musi spełniać potencjalny kandydat chcący podjąć zatrudnienie. Pośrednik pracy odpowiedział również na pytania dotyczące lokalnego rynku pracy, jak i możliwości jakie dają obecni pracodawcy w tym również pod kątem pracy krótkoterminowej.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w tym spotkaniu uczestnicy hufca pracy zapoznali się z usługami rynku pracy oferowanymi przez OHP, takimi jak pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe. Dowiedzieli się, jakie korzyści płyną z posiłkowania się profesjonalną pomocą specjalistów przy poszukiwaniu w przyszłości pracy lub wybieraniu ścieżki dalszej edukacji. Dzięki temu mogą z większą skutecznością szukać swojego wymarzonego miejsca pracy umożliwiającego rozwój zawodowy zgodny z posiadanymi predyspozycjami i preferencjami zawodowymi.

Uczestnicy hufca pracy 16-5 w trakcie zajęć z doradcą zawodowym