Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

157

W dniu 1 września 2020 roku uczestnicy zachodniopomorskich jednostek OHP, będący uczniami szkół podstawowych i branżowych I stopnia rozpoczęli rok szkolny. Dla większej części młodzieży inauguracja odbyła się w klasowym gronie, natomiast pozostali uczestniczyli w oficjalnych uroczystościach.

W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną udział uczniów został ograniczony tylko do osób, które rozpoczynają naukę w klasach I szkoły branżowej I stopnia. Komendant Hufca Pracy 16-6 w Wałczu, Ireneusz Gaworek wraz z wychowawcami spotkali się z nowoprzybyłymi uczestnikami w klasach. Ponadto, uczestnicy wraz z wychowawcami mogli rozpocząć proces adaptacji, wzajemnego poznawania się oraz przedstawienia hufcowych zasad. Omówiono organizację pracy oraz przedstawiono możliwości uczestnictwa w kołach zainteresowań, takich jak: fotograficzne „Chwila”, plastyczne „Paleta barw” oraz sportowe.

Uczestnicy Hufca Pracy 16-13 z Białogardu w Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Szkoły Sukces” uroczyście przywitali rok szkolny 2020/2021. Pomimo pandemii i panujących obostrzeń, wzięli udział w szkolnych wydarzeniach. Wypoczęci, pełni energii i zapału do pracy wyruszyli do szkoły, aby zainaugurować nowy rok nauki.  Po wakacyjnej przerwie wszystkich uczniów powitała pani prezes Alicja Wojciechowska, która przypomniała o przypadającej dzisiaj 81.rocznicy wybuchu II wojny światowej i wspominała o  tragicznych wydarzeniach z  roku 1939.Wszyscy zebrani minutą ciszy uczcili pamięć poległych w czasie II wojny światowej. W dalszej części uroczystości głos zabrała pani wicedyrektor Edyta Brygier, która krótko przedstawiła plan pracy szkoły oraz zapoznała wszystkich z zasadami dotyczącymi uczenia się i nauczania w placówce. Na zakończenie pan dyrektor szkoły Dariusz Niewiński przypomniał o przestrzeganiu reżimu sanitarnego, zasłanianiu nosa i ust, a także zachowywaniu dystansu społecznego.

Natomiast w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Łobzie kierownik uroczyście powitał uczestników zgromadzonych na apelu. Wygłosił mowę zachęcającą do nauki i owocnej współpracy, życząc przy tym jak najlepszych ocen, najmniej problemów i smutków. Od zaangażowania i własnego wkładu zależy ich przyszłość, a oni sami decydują jak potoczy się ich los. Ponadto ze względu na obecną sytuację związaną z panującą pandemią zostały skierowane do uczestników słowa dotyczące szczególnej dbałości i stosowania się do zasad.

W Koszalinie, po długiej nieobecności w szkole uczestnicy kontynuujący naukę chętnie spotkali się ze sobą i z kadrą wychowawczą, a nowi poznali kadrę hufca i nauczycieli uczących. Uroczystość, skromniejsza niż zwykle, odbyła się w rygorze sanitarnym. Komendant hufca oraz dyrektorzy szkół życzyli młodzieży powodzenia, dobrych wyników w nauce i zdrowia. Widać było, że nasi podopieczni po długich „wakacjach” cieszą się na rozpoczynającą się naukę w szkole, a nie przed ekranem komputera i z niecierpliwością czekają na pierwszy dzwonek nowego roku.

Wszyscy pożegnali już wakacyjną swobodę, teraz przyszedł czas wytężonej pracy zarówno dla uczestników, jak i hufcowej kadry. Życzymy wszystkim nauczycielom jak najlepszej owocnej pracy w rozpoczynającym się roku szkolnym, a uczniom dobrych wyników w nauce, wytrwałości i sukcesów edukacyjnych.