Rozpoczęcie Roku Szkolnego w Dębnie

1043

W dniu 3 września 2018 r. w Dębnie o godz. 11 uroczystym apelem rozpoczęła się inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Hufcu Pracy 16-11,  Szkoły Podstawowej dla Dorosłych – Gimnazjum Publicznego dla Dorosłych, w której wzięli udział: Dyrektor Szkoły Podstawowej dla Dorosłych,  Komendant hufca 16-11 ,uczestnicy hufca , wychowawcy ,  nauczyciele,  pracodawcy i rodzice.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego Dyrektor szkoły przywitała uczniów oraz obecnych  gości, przedstawiła nowych nauczycieli , którzy będą uczyć w szkole podstawowej oraz gimnazjum.

Komendant hufca przywitał uczestników i odczytał list Komendanta Głównego na inaugurację roku szkolnego. Zwracając się do młodzieży zachęcił do  zaangażowania  w życie szkoły i hufca oraz  brania udziału w zajęciach koła sportowego i strzeleckiego  oraz w  konkursach organizowanych przez hufiec oraz komendę wojewódzką.

Zaproszeni  rodzice i nowi uczniowie  zwiedzali budynek oraz oglądali osiągnięcia dokonane przez uczestników hufca w minionych latach w postaci pucharów, dyplomów .W czasie zwiedzania goście i uczestnicy obejrzeli  kroniki hufca i szkoły.

Z nowo zrekrutowanymi uczestnikami przeprowadzano indywidualne rozmowy wychowawcze, starając się poznać ich oczekiwania i problemy związane z rozpoczęciem nauki w szkole i u pracodawców.

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Dębnie