Rozstrzygnięcie eliminacji wojewódzkich na kartkę wielkanocną

809

Jak co roku przed Świętami Wielkanocnymi Komenda Główna OHP wraz z Krajowym Duszpasterstwem OHP ogłasza konkurs na projekt Kartki Wielkanocnej. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna mówiąca o obrzędach, zwyczajach oraz symbolach związanych z misterium Świąt Wielkanocnych. Zadanie uczestników polegało na przedstawieniu własnej wizji, nastroju oraz tradycji tych świąt w postaci wykonania kartki świątecznej.

Jednostki opiekuńczo-wychowawcze podległe Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Szczecinie z dużym zaangażowaniem włączyły się w tegoroczny konkurs. Święta wielkanocne czczą najważniejszą Prawdę Wiary, są szczególnie radosne, ponieważ zmartwychwstanie Chrystusa jest symbolem jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. To szczególny dzień dla wszystkich chrześcijan. Ten piękny czas oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa zachęca do osobistego przeżywania Świąt wielkanocnych i do zgłębienia refleksji nad sensem świętowania, pobudzenia wyobraźni, która przyczynia się do rozwoju artystycznych uzdolnień oraz kultywowania tradycji wśród młodzieży, co było widać po wykonanych pracach. Do ZWK OHP wpłynęło łącznie 59 prac z 14 jednostek opiekuńczo-wychowawczych podległych ZWK OHP.

W wyborze prac brano pod uwagę następujące przesłanki: pomysłowość, zgodność pracy z tematem Konkursu, staranność wykonania pracy plastycznej, bogactwo wykorzystania środków wyrazu plastycznego, inwencję twórczą, wybór techniki, estetykę wykonania oraz wkład własnej pracy. Komisja konkursowa w składzie: Dyrektor Biura ZWK Dariusz Pisarski, p.o. Kierownika Zespołu ds. kształcenia wychowania Katarzyna Chojniak, st. specjalista ds. kształcenia i wychowania Joanna Jakubowska, spośród wszystkich nadesłanych prac uczestników w eliminacjach wojewódzkich wyłoniła 3 laureatów, I m-ce zajęła Martyna Kubacka z HP w Szczecinku, II m-ce Amelia Gęsik HP Wałczu, III m-ce Paula Kulniew
z Wałcza laureatom serdecznie gratulujemy.

Mamy nadzieję, że w świecie pełnym przemian kulturowych niezwykle trudnym, ale i satysfakcjonującym staje się wyzwanie pokazania młodzieży piękna naszych zwyczajów. Szybkie tempo i natłok wydarzeń, towarzyszące przygotowaniom do świąt często nie pozwala doświadczyć uczuć, jakie powinny się z nimi wiązać – miłości, radości, spokoju oraz czynienia dobra. Naszym wychowankom życzymy sukcesów w ogólnopolskim konkursie na Kartkę wielkanocną.