#sadziMY

120

W piątek , 18 września 2020 r. w ramach ogólnopolskiej akcji #sadziMY Lasy Dołącz Do Nas, w nadleśnictwach w całej Polsce można było otrzymać sadzonki drzewek.  Uczestnicy  Hufca Pracy 16-11 w Dębnie  wzięli udział w tej akcji odwiedzając miejscowe nadleśnictwo.

Drzewa i lasy dostarczają tlen, oczyszczają powietrze, mają korzystny wpływ na samo poczucie i na nasz klimat. Są również ostoją wielu gatunków zwierząt. Udział w akcji naszej młodzieży miał na celu edukację z zakresu ekologii , a głównie przekazani im informacji co robić by ratować naszą planetę.

Otrzymane od leśników drzewka zostaną posadzone tam, gdzie będziemy mogli się nimi opiekować.