Samopoznanie – klucz do sukcesu na rynku pracy

771

W dniu 20.02.2019 r. odbyły się grupowe zajęcia dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mielenku Drawskim. Zajęcia te zostały przeprowadzone przez Emilię Jakubowską – doradcę zawodowego oraz Annę Gołąb – pośrednika pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Złocieńcu, w ramach programu autorskiego „Ja i rynek pracy”. Tematem zorganizowanego spotkania było „Samopoznanie – klucz do sukcesu na rynku pracy”.

Celem przeprowadzonych zajęć było uświadomienie młodzieży znaczenia wiedzy o sobie samym w procesie kształtowania własnej roli zawodowej i planowania ścieżki kariery. Ważnym elementem było również kształtowanie umiejętności analizy doświadczeń zawodowych pod kątem ich przydatności w procesie planowania przyszłości zawodowej i wpływu na podejmowane decyzje i wybory.

Uczestnicy byli aktywni, wykazując duże zainteresowanie tematem. Chętnie brali udział w prowadzonej dyskusji, udzielali odpowiedzi na zadawane pytania oraz chętnie współpracowali w grupach. Uczniowie również chętnie wypełnili ankiety poszukującego pracy, uzyskując informacje dotyczące możliwości podjęcia pracy po zakończeniu nauki.

Doradca zawodowy z uczestnikami zajęć