Spektakl profilaktyczny pt. ,, Wyzwanie’’

88

W dniu 09.10.18r. pedagog Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie Trzcińsku –Zdroju, pani Maria Kozłowska, wzięła udział w spotkaniu kuratorów i pedagogów zorganizowanym przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Myśliborzu.

Spotkanie dotyczyło zasad wzajemnej współpracy oraz udzielania pomocy i wsparcia podopiecznym. Poruszano również kwestię władzy rodzicielskiej oraz niektóre przypadku występujące w szkołach.

Kuratorzy przypomnieli, aby nie bać się wysyłać pism do sądu o wgląd w sytuację rodzinną, z chwilą kiedy pedagodzy czy też wychowawcy zauważą niepokojące zmiany w zachowaniu swoich podopiecznych, czy też samych rodziców.

Po południu Ośrodek w Rowie gościł aktorów z Teatru Kurtyna. Aktorzy przedstawili młodzieży Ośrodka spektakl profilaktyczny pt. „ Wyzwanie ”.

Tematem przedstawienia była historia Basi, która pod wpływem rówieśników ulega modnemu obecnie zjawisku występującemu wśród młodzieży, tzw. challenge’u.

Osoby, które chcą być akceptowane przez grupę, robią głupie rzeczy i puszczają to w sieci, nie zważając na dalsze konsekwencje takiego zachowania. W tym momencie ważnym jest dla nich ilość polubień w sieci.

Młodzi ludzie muszą zrozumieć, że prawdziwe życie toczy się w rzeczywistości, a nie wirtualnie. To jest prawdziwy challenge – żyć naprawdę. Internet jest dla nas bardzo pożyteczny, ale może nas też zniszczyć. Młodzi ludzie powinni korzystać z informacji z sieci, ale racjonalnie.

Młodzież OSiW w Rowie Trzcińsku-Zdroju podczas spektaklu