Spotkania wigilijne

952

Adwent to czas radosnego oczekiwania na narodzenie Dzieciątka, ale również czas przedświątecznych spotkań opłatkowych i wzajemnej życzliwości. Aby wprowadzić uczestników w atmosferę wspólnego świętowania i refleksji nad cudem narodzin Dzieciątka Jezus w zachodniopomorskich jednostkach, odbyły się spotkania wigilijne.

W białogardzie wzięli w nim udział uczestnicy i absolwenci 16-13 Hufca Pracy, kadra wychowawcza i zaproszeni goście. Goście zostali obdarowani przez młodzież świątecznymi przysmakami przygotowanymi podczas warsztatów dekorowania pierników oraz ręcznie wykonanymi kartkami. Podczas tej świątecznej uroczystości nastąpiło rozstrzygnięcie etapu lokalnego konkursu na kartkę bożonarodzeniową – prace uczennic Natalii Wróblewskiej i Emilii Klimas zostały zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego. Świąteczne kartki, które młodzież wykonała podczas warsztatów pt. „Kolorowe Boże Narodzenie” zostały przekazane na ręce księdza Tomasza i zostaną nimi obdarowane dzieci z koszalińskiego hospicjum oraz osoby w podeszłym wieku będące podopiecznymi miejscowego Domu Pomocy Społecznej.

W 16-11 HP w Dębnie w spotkaniu wzięli udział uczestnicy, kadra wychowawcza oraz kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej dla Dorosłych oraz kapelan Zachodniopomorskiej Komendy Wojewódzkiej OHP Ks. Marcin Młodawski, który przeczytał fragment Ewangelii według Świętego Łukasza, mówiący o wielkiej tajemnicy bożych narodzin.

W trzebiatowskim hufcu uroczystość rozpoczęła się inscenizacją jasełek, gdzie uczestnicy 16-12 HP wcielili się w rolę aktorów. Wszyscy podeszli do swojego aktorskiego zadania z dużym zaangażowaniem. Opowieść o tradycji Świąt Bożego Narodzenia przeplatana była wspólnie śpiewanymi kolędami i pastorałkami przy akompaniamencie gitary klasycznej. Dzięki Pani katechetce, udało się wprowadzić wszystkich w świąteczny nastrój.

W szczecineckim hufcu spotkanie wigilijne było wspaniałą okazją do przeprowadzenia quizu bożonarodzeniowego. I miejsce zajęła Justyna Serafinowicz, II – Damian Borchardt a III – ex aequo Julia Pawlik i Klaudia Kukiel. Zwycięzcy I-III miejsc zostali obdarowani upominkami przygotowanymi przez kadrę hufca.

W OSiW w Łobzie do wspólnej wieczerzy zasiedli uczestnicy, kadra wychowawcza oraz zaproszeni goście – przedstawiciele lokalnych władz i instytucji współpracujących z ośrodkiem. Pan Dariusz Ledzion, dyrektor Domu Kultury w Łobzie, wraz z orkiestrą zagrał koncert kolęd wprowadzając jeszcze większy nastrój zebranych gości.  Następnie uczestniczki z Rady Młodzieży Ośrodka odczytały fragment Pisma Świętego i wraz ze wszystkimi zaśpiewały kolędę „Dzisiaj w Betlejem…”

W świnoujskim hufcu podczas uroczystej kolacji młodzież wystawiła przedstawienie, pt. „Współczesna Opowieść Wigilijna” o tematyce związanej z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia. Pod kierownictwem pani pedagog z Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Świnoujściu uczestnicy mieli możliwość odkrycia w sobie zdolności aktorskich. Spektakl opowiadał o przemijaniu, o tym, że rzeczy materialne nie są podstawą do definiowania szczęścia, i w jaki sposób świąteczny czas potrafi zażegnać sporom i zawiściom pielęgnowanym przez lata.

W 16-5 HP w Szczecinie, 16-10 HP w Policach, OSiW w Stargardzie przy wigilijnym stole spotkali się uczestnicy, kadra wychowawcza oraz pracodawcy. Śpiewano kolędy i opowiadano o tradycjach wigilijnych.

Podczas wigilijnych spotkań, uczestnikom, którzy są młodymi rodzicami wręczono upominki w ramach akcji „Życie jest cudem”.