Spotkanie Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP w Toruniu

570

W dniach 20-22 listopada 2019 r. w Toruniu odbyło się Spotkanie Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP, w którym uczestniczyli przedstawiciele Rad Młodzieży ze wszystkich Wojewódzkich Komend OHP oraz CKiW wraz z opiekunami. Reprezentantem ZWK OHP był Kacper Obel z HP 16- 8 Koszalin.

Celem spotkania było m.in. podsumowanie ogólnopolskiego konkursu pn. „Aktywność –dobry wybór”  i podsumowanie ogólnopolskich inicjatyw samorządowych zrealizowanych w roku szkolnym 2018/2019. Jednak celem nadrzędnym spotkania było kształtowanie postaw prospołecznych uczestników OHP oraz zmotywowanie ich  do zwiększenia działań na rzecz społeczności lokalnej.

Pierwszego dnia pobytu odbyły się warsztaty z zakresu komunikacji oraz sztuki autoprezentacji. Wieczorem młodzież miała okazję poznać ciekawego człowieka – Kamila Czeszela, finalistę programu „Mam talent”. Zaproszony gość opowiedział zebranym o kulisach programu, swojej karierze wokalnej i o tym, że warto dążyć do obranego celu i spełniać swoje marzenia.

Kolejne dni pobytu również pełne były atrakcji. Oprócz ciężkiej pracy na warsztatach stymulowania kreatywności członkowie Rad Młodzieży odwiedzili między innymi Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz uczestniczyli w warsztatach pieczenia pierników w Żywym Muzeum Piernika. Wieczorem poznali tajemnice Twierdzy Fort IV i militarną historię miasta.

Ważnym punktem programu było spotkanie młodzieży z Komendantem Głównym OHP, panem  Bogdanem Ścibutem. Na forum poruszone zostały problemy, z którymi borykają się uczestnicy OHP.

Spotkanie Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP zakończyło się podsumowaniem trzydniowego pobytu w Toruniu oraz wyborami do Prezydium Kapituły.