Spotkanie profilaktyczne

776

W dniu 28.02.2019 r. uczestnicy Hufca Pracy 16-5 ze Szczecina wraz z wychowawcami uczestniczyli w prezentacji dot. problemów Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS, które zorganizował Zespół Szkół Branżowych i Zawodowych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecnie we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny,  zrzeszonych w IFMSA-Poland.

Podczas prezentacji młodzież dowiedziała się o profilaktyce  dot. zakażeń STI jak i ich objawów, diagnostyki i leczenia. Prelegent – student medycyny, w sposób przystępny opowiadał młodzieży na temat zarażania się chorobami przenoszonymi drogą płciową, omawiał metody zabezpieczenia się przed zakażeniem jak i nie chcianą  ciążą. Skupiając się na omówieniu spraw kobiecych przypomniał o pierwszej ważnej wizycie u ginekologa. Ostatni blok prelekcji dot. chorób męskich. W trakcie spotkania młodzież odpowiadała na pytania jak i sama podnosiła wrażliwe interesujące ją problemy.

Na zakończenie spotkania młodzi uczestnicy powiedzieli, że wprowadzenie skutecznej profilaktyki i edukacji seksualnej jest niezwykle ważne, gdyż coraz częściej te schorzenia jej dotyczą. Zaś wiek inicjacji seksualnej znacznie się obniża. Młodzi podkreślili, że obecnie znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka to znaczy bardziej są narażeni na możliwość zakażenia (pierwsze kontakty seksualne, próby zażywania substancji psychotropowych) dlatego, istnieje duża potrzeba prowadzenia takich, jak te działań informacyjnych.

Uczestnicy podczas zajęć