Spotkanie z doradcą zawodowym Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Szczecinie

112

Uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy uczący się w VII i VIII klasie szkoły podstawowej mają możliwość zapoznania z zawodem, z którym wiążą swoją przyszłość, poprzez przyuczenie do wykonywania określonej pracy. W przypadku uczestników hufców pracy przyuczenie to realizowane jest u pracodawców na lokalnym rynku pracy.

W dniu 24.06.2020 r. Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Szczecinie odwiedził uczestnik Hufca Pracy 16-5 kończący w tym roku szkołę podstawową. Jego przyuczenie do wykonywania określonej pracy w zawodzie dekarza również dobiega końca. Koniec jednego z etapów edukacyjnych to czas dokonywania wyborów związanych m.in. z przyszłością zawodową. W podjęciu takiej decyzji pomocne okazują się spotkania z doradcą zawodowym, podczas których młody człowiek odkrywa swoje mocne i słabe strony, czy predyspozycje zawodowe.

Nie jest to pierwsze spotkanie uczestnika z doradcą.  W momencie przyjęcia do hufca pracy został on objęty programem wsparcia rozwoju zawodowego uczestników i absolwentów OHP, który stanowi ścieżkę wsparcia od momentu przyjęcia w szeregi uczestników, aż do ukończenia szkoły i podjęcia pracy.

Po spotkaniu uczestnik zdecydował podjąć kształcenie w szkole branżowej I stopnia i kontynuować naukę zawodu dekarza.