Spotkanie z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”

544

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

W dniu 19 kwietnia 2019 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczecinie odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Młodzież, która pozytywnie przeszła rekrutację i została zakwalifikowana do udziału w projekcie, miała możliwość uzupełnienia dokumentacji, zadania pytań, które nasunęły się po odbytej rozmowie rekrutacyjnej.

W spotkaniu uczestniczył również doradca zawodowy, która rozpocznie blok doradczy. Omówił uczestnikom cel spotkań indywidualnych, będących jednym ze wsparć w projekcie. W ramach przygotowanego harmonogramu działań pierwsi uczestnicy umówili się na porady indywidualne, które odbędą się w przyszłym tygodniu.

Uczestnicy w trakcie spotkania