Stan wojenny w Trzebiatowie

733

W dniu 13 grudnia, uczestnicy 16-12 Hufca Pracy w Trzebiatowie mieli możliwość obejrzeć oraz wziąć udział w pokazie historycznym z okazji 37 rocznicy ogłoszenia Stanu Wojennego. 13 grudnia 1981 roku o godzinie 6 rano generał Wojciech Jaruzelski ogłosił, że na podstawie dekretu Rady Państwa wprowadzono stan wojenny na terenie całego kraju. W tym czasie, czołgi na ulicach, zamieszki, strzały do demonstrantów, godzina policyjna, „rozmowy kontrolowane” i niedziela bez „Teleranka”, były na porządku dziennym.

Dzięki zaangażowaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz” nasza młodzież mogła poznać przyczyny wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, przejęcie władzy przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, kontrolę obywateli, pojazdów, a także wziąć udział w tłumieniu demonstracji przez Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej. W rolę jednego z ZOMO wcielił się nasz uczestnik, uczeń III ZSZ Krzysztof Smoła, który dzielnie uczestniczył w rozpędzaniu demonstracji robotników.

Pani Komendant Anna Konieczka – wcieliła się w rolę milicjantki, kontrolowała obywatelom pojazdy i sprawdzała dokumenty tożsamości. Dla naszego uczestnika i Pani Komendant, było to kolejne aktywne działanie na rzecz Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz” z Trzebiatowa. Nasza młodzież zwróciła szczególną uwagę na dbałość o zachowanie realiów i detali. Była to kolejna, żywa lekcja historii, która młodszym pokoleniom pokazała obraz tamtych czasów.