Staże w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w Szczecinku

651

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Szczecinku jest organizatorem działań w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, realizowanego przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie.

W projekcie uczestniczy 10 osób w wieku 18-24 lata, które korzystają z kompleksowego wsparcia w celu dostosowania się do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy. W ramach projektu odbyli indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Każdy uczestnik projektu, biorąc udział w zajęciach z zakresu planowania indywidualnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, mógł później przy pomocy doradcy opracować Indywidualny Plan Działania. Ponadto wszyscy uczestnicy uczestniczyli w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty oraz w kursie zawodowym, przyuczającym do nowego zawodu, dostosowanego do ich preferencji i predyspozycji zawodowych. Obecnie realizują trzymiesięczne staże zawodowe (od 02.09.2019 r.), które umożliwią im zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych w zawodzie wyuczonym wcześniej na kursie. Dlatego na stażu uczestnicy projektu mają możliwość pracować na stanowiskach pracy zgodnych ze swoim kierunkiem uzyskanego zawodu, jako: kelner-barman, cukiernik, kosmetyczka, opiekunka dziecięca, pracownik administracyjny, grafik komputerowy, spawacz metodą MAG i technolog robót wykończeniowych.

Roksana odbywa staż w zawodzie kelner – barman w Restauracji „Bonsai” w Szczecinku. Doskonali umiejętności z zakresu: komunikacji z klientem, przygotowania sali konsumpcyjnej i baru do obsługi gości, sporządzania oraz serwowania napojów mieszanych, zasad nakrywania stołów stosownie do różnych uroczystości. To jest cenny czas w życiu Roksany i innych uczestników projektu.

Dzięki stażom zawodowym beneficjenci projektu mają możliwość wzmocnienia własnych kompetencji zawodowych, pracy w zespole a także podniesienia poczucia własnej wartości oraz pracę zawodową zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i obecnymi preferencjami na szczecineckim rynku pracy.