Staże zawodowe w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie

507

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie trwają staże zawodowe realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Grupa ośmiu osób rozpoczęła tę formę wsparcia w takich zawodach jak.: spawacz, magazynier, sprzedawca, kosmetyczka oraz pracownik biurowy. Zawody są zgodne z wcześniej ukończonymi przez uczestników kursami zawodowymi.

Staż pozwala na pogłębienie wybranej przez siebie profesji i poznanie specyfiki pracy w wybranym przez siebie zawodzie. Zweryfikuje czy się do niego nadają, czy to jest faktycznie to, co chcą robić w życiu zawodowym. Staż prowadzony jest zgodnie wcześniej ustalonymi  programami pod nadzorem opiekuna. Dzięki niemu przyszły aplikant może wykazać się cennym doświadczeniem w danej branży.

Pracodawcy, u których odbywane są staże pozytywnie odnoszą się do inicjatywy, która pozwala na realizowanie się młodzieży poprzez taką formę wsparcia ułatwiającą  start zawodowy. Staż jest również okazją do poznania nowych ludzi, budowania i rozwijania kontaktów, co może w przyszłości przyczynić się do znalezienia zatrudnienia.