Staże zawodowe w MCK Choszczno – „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

789

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Choszcznie, lipiec 2018 jest kolejnym miesiącem, w którym trwają staże zawodowe w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Staż ma na celu zapoznanie uczestnika z funkcjonowaniem danego zakładu pracy. Dzięki temu młodzież ma szansę sprawdzić się w pracy, zdobyć praktyczne umiejętności, a najlepsi mogą otrzymać oferty stałej pracy. Każdy uczestnik ma przydzielonego opiekuna z ramienia pracodawcy. Dodatkowo nad stażystami czuwa opiekun grupy z jednostki. Stażyści otrzymują co miesiąc stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdów, refundację opieki nad dzieckiem. Dla pracodawców przewidziane zostało wyposażenia stanowiska pracy dla stażysty oraz refundacje dodatku wynagrodzenia dla opiekuna.

Uczestniczka projektu OSDZ-YEI w trakcie stażu w zawodzie sprzedawca