Staże zawodowe w MCK Koszalin

926

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

W ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI” w z grupy Młodzieżowego Centrum Kariery w Koszalinie od dnia 09.07.2018r. uczestniczka odbywa trzymiesięczny staż zawodowy na stanowisku opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Uczestniczka stażu potwierdza, że podczas jego odbywania bardzo dużo jej daje wcześniej ukończony kurs zawodowy, którego kierunek był zgodny z obecnie zajmowanym stanowiskiem na stażu. Staż pozwala na pogłębienie wybranej przez siebie profesji i poznanie specyfiki pracy w wybranym przez siebie zawodzie. Zweryfikuje czy się do niego nadaje, czy to jest faktycznie to, co chce robić w życiu zawodowym.

Staż prowadzony jest zgodnie wcześniej ustalonym  programem pod nadzorem opiekuna. Uczestniczka i pracodawca pozytywnie odnoszą się do inicjatywy, która pozwala na realizowanie się młodzieży na rynku pracy. Podczas wizyty w miejscu pracy dowiedziałam się, że udział w projekcie umożliwił uczestniczce realizacje planów zawodowych. Staż jest również dla niej okazją do poznania nowych ludzi, budowania i rozwijania kontaktów, co może w przyszłości przyczynić się do znalezienia zatrudnienia, a przez zdobyte doświadczenie czuje się pewniej na rynku pracy.

Uczestniczka podczas stażu zawodowego.