Stolarze poszukiwani

106

Wśród uczestników 16-11 HP Dębno jest wiele osób kształcących się w zawodzie stolarza. Fach uczestnicy zdobywają w siedmiu zakładach stolarskich współpracujących z Ochotniczymi Hufcami Pracy.

Zawód stolarza w obecnych czasach wymaga zdobycia dużego zasobu wiedzy praktycznej oraz teoretycznej. Wiedza ta dotyczy między innymi: oceny rodzaju drewna, jego właściwości, przeznaczenia różnych  gatunków i sposobów połączeń.

Właśnie zawód stolarza staje się coraz bardziej poszukiwanym na rynku pracy. Ciągle rosnące zamówienia na wyroby stolarskie wymuszają powstawanie nowych miejsc pracy. Daje to pewne i stałe zatrudnienie oraz możliwości awansu zawodowego, a także satysfakcjonujące zarobki.