„Świadomy wybór” – MCIZ Koszalin i MCK Koszalin na zajęciach w Hufcu Pracy w Szczecinku

197

W dniu 09.01.2019 roku doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej (MCIZ) i Młodzieżowego Centrum Kariery (MCK) z Koszalina przeprowadzili zajęcia z młodzieżą Hufca Pracy w Szczecinku.

W ramach realizacji programu „Świadomy wybór”, przygotowano uczniów do wyboru szkoły, a następnie zawodu zgodnie z zainteresowaniami, umiejętnościami i możliwościami. Każde zajęcia z doradcą zawodowym mogą stać się inspiracją w stawianiu celów i rozwijaniu określonych wcześniej umiejętności zawodowych. Najważniejsze jest to, aby uczestnicy nie przestawali realizować swoich działań i określać priorytetów.

Codzienne stawianie przez siebie zadań pozwala na rozwój i samorealizację, w których ważne jest zachowanie asertywności jako postawy zgody z własnymi przekonaniami. Rozpoznanie i zrozumienie własnych emocji oraz ich zaakceptowanie musi iść w parze z akceptacją uczuć drugiej strony.

W trakcie zajęć grupowych przeprowadzono test określający sfery życia, w których młodzież jest asertywna lub ma z nią trudności. Ponadto doradcy zawodowi z  MCK Koszalin i MCIZ Koszalin udzielili porad indywidualnych, mających na celu określenie potencjału zawodowego osób uczestniczących w zajęciach.

Uczestnicy Hufca Pracy w Szczecinku podczas zajęć.